Styrelsen/Kontakt

För att kontakta någon i styrelsen går det jättebra att ringa,
eller skicka ett mail till ranocken@gmail.com

Ordförande
Caroline Hedman
Chaplins Gränd 34
072 - 534 00 01

Kassör
Loppan Falke
Chaplins Gränd 36
Tel: 072 - 444 66 30

Sekreterare
Jimmy Andersson
Chaplins Gränd 9
Tel: 072 - 230 98 51

Suppleant
Thomas Larsson
Chaplins Gränd 20
Tel: 076 - 835 92 38

Suppleant
Karl Eklund
Chaplins Gränd 38
Tel: 073 - 507 79 02