tisdag 29 mars 2022

Ändringar i rutinen för vattenräkningarna

Kostnaderna för el, snöröjning, sophämtning och vatten har höjts rejält i år. 

På grund av de ökade kostnaderna har styrelsen beslutat att ta bort den del av vattenkostnaden, det vill säga 100 kbm, som ingår i samfällighetsavgiften och att vattenkostnader kommer att faktureras kvartalsvis i år. För att vi ska få tillbaka pengar vi lägger ut för våra vattenkostnader varje månad, snabbare.