onsdag 22 april 2020

Årsstämma torsdagen 14 maj kl.19 i kvarterslokalen

Varmt välkomna till årsstämma i Rånocken!

Inlämnade motioner hittar ni i kallelsen, som inom kort finns i era brevlådor.
Ni hittar årsredovisning under dokument.

På grund av Corona håller vi avstånd i lokalen. Blir vi för många håller vi årsstämman utomhus.

/Styrelsen

torsdag 9 april 2020

Vårstädning lördagen den 16 maj

På grund av den rådande pandemin är det viktigt att du meddelar på ett eller annat sätt om du kan komma på vårstädningen. Guppen måste sättas upp och det behövs göras helt nya hål i gränden på grund av nyasfalteringen vid fiber-indragningen. Vi kommer att behöva klippa häckar i gränden för att belysningen ska nå ut i gränden och övrigt med vanligt fix.

Du som är medlem i Facebook-gruppen (Not Desperate Neighbors On Chaplins Gränd) kan anmäla sig där när kallelse kommer. Ni andra kan mejla ranocken@gmail.com.

Vi kommer att vara utomhus och ska naturligtvis vara noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi kommer därför att strunta i den obligatoriska korvätningen efteråt. Vi kommer också att köpa in engångshandskar. (Vill man ha med egna handskar går det självklart bra.)