torsdag 2 februari 2023

Infoblad 1

 Rånockens Infoblad 1 - Januari 2023


Ny rutin vid ut- och inflytt
Tidigare så har styrelsen delat ut en blankett vid ut- och inflytt för att sedan registrera uppgifterna hos Simpleko. Nu kommer vi att lägga upp denna blankett på föreningens hemsida och det blir varje hushålls ansvar att sköta denna rutin vid ut- och inflytt.


Rånockens ekonomi

Det har dessvärre inte skett någon förändring gällande tidigare besked om fortsatt avstängda motorvärmare vid nedre parkeringen. Detta styrs just nu av de kraftigt förhöjda elpriserna. Staten håller på att besluta huruvida företag/organisationer ska bli berättigade till elstöd men i dagsläget är det osäkert, därav detta beslut.


Insamlade textilier

Hittills i år har vi samlat in 1923 kg textilier. Bra jobbat till alla som varit med och bidragit till detta!


Mobil återvinningsstation

Till detta informationsbrev så bifogar vi länk blankett från SEOM gällande mobil återvinningsstation. 

https://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/mobilavc_2023_turlista.pdf


Loppis

Vi i Styrelsen tycker att det skulle vara roligt att anordna en loppis till våren i vårt område. Det är givetvis frivilligt att delta och vi kommer komma ut med mer information när det närmar sig.


Väl mött!Styrelsen 2023

Ordförande Caroline Hedman, Chaplins Gränd 34 072-534 00 01

Kassör Christer Berglund, Chaplins Gränd 22 070-589 82 04

Sekreterare Jimmy Andersson, Chaplins Gränd 9            072-230 98 51

Suppleant Loppan Falke, Chaplins Gränd 36 072-444 66 30

Suppleant Karl Eklund, Chaplins Gränd 38 073-507 79 02Rånockens hemsida

Denna information kommer även att finnas tillgänglig på samfällighetens hemsida som du hittar på www.ranocken.com
lördag 8 oktober 2022

Höststädning 22:a Oktober

Nu är det dags att göra iordning våra gemensamma ytor för kommande vinterhalvår!

På årets höststädning så kommer det finnas en lista med prioriterade saker som ska göras. 

Vi avslutar med korv och dricka/kaffe för de som deltagit. Tid: 10-12. 

Vi ses vid föreningslokalen!

onsdag 20 april 2022

Vårstädning 28 maj

I år har vi valt att bort sopning i gränden. Vi sopar istället på vårstädningen tillsammans. Om du inte vill vänta tills dess, får du gärna sopa och samla upp gruset och hälla det i den blå lådan vid soprummet. Blir den full kan du hälla resten i lilla parken (vid lokalen).

På vårstädningen städar vi bort vintern, sopar bort gruset på parkeringarna och i gränden, sätter dit gupp och fixar i området. 

Vi avslutar med korv och dricka/kaffe. Tid: 10-12. 

Vi ses vid lokalen!

tisdag 29 mars 2022

Ändringar i rutinen för vattenräkningarna

Kostnaderna för el, snöröjning, sophämtning och vatten har höjts rejält i år. 

På grund av de ökade kostnaderna har styrelsen beslutat att ta bort den del av vattenkostnaden, det vill säga 100 kbm, som ingår i samfällighetsavgiften och att vattenkostnader kommer att faktureras kvartalsvis i år. För att vi ska få tillbaka pengar vi lägger ut för våra vattenkostnader varje månad, snabbare.

onsdag 23 februari 2022

Motionsförslag till årsstämma torsdag 5 maj

Årets årstämma äger rum torsdagen 5 maj kl 19 i lokalen. 

Förslag till motioner skickas till ranocken@gmail.com senast 22 mars.