lördag 8 oktober 2022

Höststädning 22:a Oktober

Nu är det dags att göra iordning våra gemensamma ytor för kommande vinterhalvår!

På årets höststädning så kommer det finnas en lista med prioriterade saker som ska göras. 

Vi avslutar med korv och dricka/kaffe för de som deltagit. Tid: 10-12. 

Vi ses vid föreningslokalen!

onsdag 20 april 2022

Vårstädning 28 maj

I år har vi valt att bort sopning i gränden. Vi sopar istället på vårstädningen tillsammans. Om du inte vill vänta tills dess, får du gärna sopa och samla upp gruset och hälla det i den blå lådan vid soprummet. Blir den full kan du hälla resten i lilla parken (vid lokalen).

På vårstädningen städar vi bort vintern, sopar bort gruset på parkeringarna och i gränden, sätter dit gupp och fixar i området. 

Vi avslutar med korv och dricka/kaffe. Tid: 10-12. 

Vi ses vid lokalen!

tisdag 29 mars 2022

Ändringar i rutinen för vattenräkningarna

Kostnaderna för el, snöröjning, sophämtning och vatten har höjts rejält i år. 

På grund av de ökade kostnaderna har styrelsen beslutat att ta bort den del av vattenkostnaden, det vill säga 100 kbm, som ingår i samfällighetsavgiften och att vattenkostnader kommer att faktureras kvartalsvis i år. För att vi ska få tillbaka pengar vi lägger ut för våra vattenkostnader varje månad, snabbare.

onsdag 23 februari 2022

Motionsförslag till årsstämma torsdag 5 maj

Årets årstämma äger rum torsdagen 5 maj kl 19 i lokalen. 

Förslag till motioner skickas till ranocken@gmail.com senast 22 mars.

fredag 28 januari 2022

Vattenräkningen i februari

Tidigare har vattenräkningen delats upp på tre månader i hyran. Från och med i år kommer den på en samlad faktura - i februari.

Motorvärmarna stängs av

Ingen har väl undvikit att elkostnaderna höjts väldigt kraftigt. Som många andra har Samfälligheten också blivit drabbad med ökade kostnader. Styrelsen behöver agera nu för att klara av att betala kommande fakturor. Som en åtgärd, har styrelsen beslutat att stänga av motorvärmarna tillsvidare med omedelbart verkan.