tisdag 9 juli 2019

Fiber till Samfälligheten Rånocken - Svar före 5 augusti

Nu har vi kommit så långt fram i förhandlingen med SEOM att vi måste få bekräftat hur många av er som fortfarande är intresserade. Vi har nu fått prisuppgifter på om vi blir färre än 40 men fler än 25 och mellanskillnaden är 1500kr. Ca. 25 personer som har svarat att de vill dra in fiber till Rånocken. Några är tveksamma och 10 st har sagt nej. Resten har inte svarat. Så, prata med varandra och se till att de som inte svarat mejlar in senast 5 augusti.

Blir vi färre än 25 blir kostnaden 16500 kr/hushåll (kostnad tillkommer för schakt fram till husvägg)
Blir vi mellan 25-39 blir kostnaden 13500 kr/hushåll (kostnad för schakt ingår fram till husvägg)
Blir vi över 40 blir kostnaden 12000 kr/hushåll (kostnad för schakt ingår fram till husvägg)

SEOM vill veta innan 5 augusti hur många som är säkra på att teckna avtal för fiber. Vänligen mejla ditt svar, din adress samt kontaktperson för hushållet till ranocken@gmail.com. Skriv också om du vill ha fiber om vi blir färre än 25 hushåll.

Vi lämnar därefter in en lista till SEOM som därefter sköter kontakten med var och en via mejl.

Några frågor som kom upp via blanketterna:

· Rensar SEOM bort altan/plattor/blommor innan de gräver?
Nej, alla som vill ha fiber ansvarar för att ta bort plankor/plattor/krukor så att SEOM obehindrat kan passera med schakt och kabeldragning in till väggen. Så veranda/staket kommer att påverkas. (blir vi färre än 25 hushåll måste vi själva stå för kostnad av schakten)

· Hur brett måste man förbereda fram till huset?
Så att ett rör på 5 cm i diameter går att förlägga i schakten. Djupet bör vara ca 30-40 cm
Har man ytterligare specifika frågor kan man rådfråga SEOM projektörer hur man löser respektive tomt. Efter att vi lämnat in vilka som är intresserade kommer de att ta kontakt med var och en.

· Kommer SEOM att gräva förhand eller med maskin?
SEOM gräver både med maskin och för hand beroende på vad som passar bäst.

· Hur bred är kabeln?
Den är 0,5 cm i diameter. Röret fram till husväggen är 5 cm i diameter.

· Hur löser samfälligheten TV för de som tackar nej?
Detta bestämdes på årsmötet, se punkt 10 a i protokollet. ComHem kommer att stå för basutbudet.

· Vad händer med abonemang man själv har tecknat? 
Det är varje hushålls eget ansvar med uppsägning eller tecknande av nytt avtal efter fiberdragning.
Man får själv ta kontakt med sin operatör om det går att lösa.

· Kan samfälligheten låna pengar för hela kostnaden och dra av på hyran?
Nej, en samfällighet får inte ta lån

· Hur lång tid kommer installationen av fiber att ta?
Själva installationen tar ca 3-4 veckor.