fredag 28 januari 2022

Vattenräkningen i februari

Tidigare har vattenräkningen delats upp på tre månader i hyran. Från och med i år kommer den på en samlad faktura - i februari.

Motorvärmarna stängs av

Ingen har väl undvikit att elkostnaderna höjts väldigt kraftigt. Som många andra har Samfälligheten också blivit drabbad med ökade kostnader. Styrelsen behöver agera nu för att klara av att betala kommande fakturor. Som en åtgärd, har styrelsen beslutat att stänga av motorvärmarna tillsvidare med omedelbart verkan.