Parkering

Rånockens samfällighet har två parkeringar

Boendeparkering (norra - intill lokalen och mot busshållsplats)
Är numrerade och platserna är avsedda för boende i Rånocken.

Elstolpar till boendeparkering - Eluttagen klarar 10A och används till att värma upp bilen i max 2 tim per dygn. Att använda stolparna till något som kan innebära fara är förbjudet. Det är förbjudet att ladda el-bilar, de kan orsaka elbrand. (Elstolpar avstängda from 26 jan 21)

Gästparkering
Den södra parkeringen är gästparkering för besökare och boende i Rånocken. 

Gästplatser
Den norra parkeringen har gästplatser som är avsedda för besökare till Rånocken.
Fyra gästplatser vid lokalen samt ytterligare gästplatser mot busshållsplatsen.
Parkering på Holmbodavägen är förbjudet.