torsdag 30 mars 2017

Gruset i gränden ska äntligen bort!

Nästa vecka kommer gruset att rensas bort i Rotebroområdet.

Vi vet inte vilken dag men vad som är viktigt är att vi alla hjälps åt att sopa ut gruset från kanterna av husen/gräset så det kommer med, annars får vi alla sopa mer på städdagen.

Tänk också på att sopa bort gruset från din parkeringsplats så allt grus försvinner från parkeringen.

Så ut och sopa i helgen!