onsdag 23 februari 2022

Motionsförslag till årsstämma torsdag 5 maj

Årets årstämma äger rum torsdagen 5 maj kl 19 i lokalen. 

Förslag till motioner skickas till ranocken@gmail.com senast 22 mars.