onsdag 28 april 2021

Informationsblad nr 1 2021

Alla har fått ett infoblad i brevlådan där det står om bland annat föreningsstämman, som i år blir lite annorlunda på grund av Covid-19. Om du saknar bladet hittar du det här eller under Dokument.

Årsmöte 19 maj

På grund av rådande pandemi och att vi får inte vara flera än 8 personer i lokalen, kommer vi att göra årsmötet på ett annorlunda sätt i år.

Vi hänvisar till Lantmäteriets direktiv och  kommer att hålla årsmötet som en pappersstämma.

Kallelse kommer att skickas ut två veckor innan möte som vanligt, tillsammans med dagordningen med styrelsens förslag för 2021 års verksamhet. Dessa vill vi att ni röstar om och lämnar i Chaplins Gränd 4 brevlådan senast 18 maj.